Alles begint en eindigt met loslaten

Onnatuurlijk gedrag faciliteert ziekte-1 (1)
Mind

Alles begint en eindigt met loslaten

We komen letterlijk verlicht ter wereld.

Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, laat de eicel miljarden zinkdeeltjes los wat zorgt voor een lichtflits.

Dit betekent dat we letterlijk verlicht ter wereld komen en dat het proces begint bij het loslaten van de eicel.

Dat loslaten gebeurt aan het einde van ons leven wederom. We vallen letterlijk uit elkaar.

Om iets nieuws te leren of iets af te leren geldt de cirkel: loslaten – grijpen – begrijpen – loslaten

Voorwaardelijk voor leren is het durven loslaten van het huidige concept van gedrag of het opgeven van vaardigheden.

Leren is een cyclisch proces om aan te kunnen passen dat verlichting als doel heeft.

De kracht van de natuur zit in de cirkel.

Maar niet steeds dezelfde cirkel eindigt bij hetzelfde beginpunt. Het zijn cirkels die door cirkelen waardoor er groei ontstaat.

Zo groeien we door naar andere niveaus van doen en laten.

Loslaten is dus een echte life skill.

Chronisch vasthouden leidt uiteindelijk tot energetische leegloop en daarmee tot ontbinding van de cirkel.

Heb de moed om los te laten zodat de cirkels van de natuur zijn werk kunnen gaan doen.

Gezonde groet,
Steff